image
image
image
 

image

Informacje ogólne

Wychodząc na przeciw wymaganiom określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wynikające w związku z tym obowiązki nałożone na kierowników tych jednostek, Firma WIZAL oferuje świadczenie usług w formie outsourcingu. Zatrudnienie audytora w formie outsourcingu stwarza realne oszczędności dla jednostki, dając jednocześnie unikalną możliwość korzystania z wiedzy i praktyki specjalistów z różnych dziedzin.

W związku z licznymi od 2004 r. projektami i zadaniami zrealizowanymi przeważnie w zmiennym składzie eksperckim i w różnych miejscowościach, świadczymy usługi na terenie całego kraju. Realizujemy audyty w obszarach, które wymagają posiadania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych i tajnych.

image
image image image image image image image
image
image
image